WEDDING REGISTRY

Cynthia Cruz
&
Jason Velez

Bronx, NYJune 07, 2012