WEDDING REGISTRY

ERICA GIGOV
&
JAY PATEL

NEW YORK, NYJuly 20, 2013