WEDDING REGISTRY

Katie Stockhammer
&
Jojo Desimone

Ronkonkoma, NYNovember 05, 2011